Impressum


Tandartsenpraktijk Willem II Roermond B.V.

Willem II Singel 30
6041 HT Roemond

 

Praktijk eigenaar en manager:

Angelika Meyer

 

Tel.: 0475-575 772

tandartsenpraktijkwillemii@yahoo.com


KvK-nummer: 60717564

Btw-nummer: NL854030037B01


Fotos/Beeldmateriaal:

Tandartsenpraktijk Willem II

Meyer-Dental

www.adobe.stock.com

www.unsplash.com

www.freepik.com

www.pixabay.com

www.pexels.com

www.pikpng.comDisclaimer


Aansprakelijkheid voor de inhoud

  • De inhoud van onze websites is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Wij sluiten ook alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de informatie die erop is opgenomen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.
  • Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor hyperlinks

  • Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte websites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de webpagina's verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke rechtelijke overtredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van de linking. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van rechtsschendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

  • De door ons op onze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van verspreiding buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door ons werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve mij daarvan in kennis te stellen. Als ik kennis krijg van inbreuken, zal ik dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming en privacy

  • Het is voor ons belangrijk dat de gebruikers van onze website zich veilig voelen. Daartoe moeten zij weten wat er gebeurt met de gegevens die zij bewust of onbewust aan ons verstrekken wanneer zij onze website bezoeken. Om onze aanwezigheid op het internet voortdurend te kunnen verbeteren, evalueren wij de toegangsgegevens die onze webserver verzamelt en die informatie verschaffen over welke delen van de website door gebruikers worden bezocht en hoe vaak. Zo wordt bijvoorbeeld ook informatie over de gebruikte browsersoftware of de domeinen van de gebruikers opgeslagen. Het is echter niet mogelijk conclusies te trekken over een individuele gebruiker. Normaal gesproken kunnen onze internetpagina's worden geraadpleegd zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u contact met mij opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden gewist na de definitieve afhandeling van uw verzoek; dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet. Telkens wanneer persoonlijke informatie nodig is, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en niet worden doorgegeven aan derde partijen (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden). Gedetailleerde informatie is te vinden in het privacybeleid.